انواع سرسیلندر

انواع سرسیلندر

جنس سرسیلندر

جنس سرسیلندر از الیاژهای اهن (چدن دندانه ریز) یا الیاژهای الومینیوم بدو صورت ریختگی یا تزریقی در داخل قالبهای بخصوص ساخته می‌شود سرسیلندر معمولا یکپارچه و یا اگر طول موتور زیاد و یا سنگین باشد چند تکه ریخته شده و سپس سطوح لازم را تراشیده و صیقل داده و بشکل مورد نظر در می‌اورد.

انواع سر سیلندر

سرسیلندر بسته بترتیب و نوع قرار گرفتن سوپاپها بطور کلی به چهار دسته تقسیم می‌شود

۱- ای هد

I 2- اف هد

F 3- تی هد

T 4- ال هد L

شکل قرار گرفتن سوپاپ در سرسیلندر‌های ای هد یا خطی یک ردیفه یا دو ردیفه است بعضی سرسیلندرها فاقد محل عبور سوپاپ می‌باشد مثل تی هد و ال هد.

باز و بستن سرسیلندر

یکی از قطعات که باز و بستن ان بسیار مهم می‌باشد و باید کمال دقت را در این امر مبذول داشت باز بستن غلظ سرسیلندر باعث ایجاد عیوب از جمله تاب دیدگی و یا سوختن مرتب واشر سیلندر می‌گردد.

خطا درnt:commentdisplay_block?&all&all&desc
ارسال نظر