نکات مهم در مورد سرسیلندر

نکات مهم در مورد سرسیلندر

تعریف : سرسیلندر در پوشی است که با بلوک سیلندر تشکیل اطاق احتراق را می‌دهد و شکل ان تابع ساختمان سیلندر بوده و چنانچه از نوع خنک کننده با اب باشد دارای مجاری اب و در غیر این صورت دارای شیارهای خنک کننده با هوا می‌باشد سرسیلندر با پیچ و مهره به بلوک سیلندر متصل می‌شود در کف سرسیلندر به تعداد سیلندر‌ها گودی وجود دارد بنام اطاق احتراق روی سرسیلندر داخل هر اطاق احتراق سوراخی برای قرار دادن شمع وجود دارد.

متعلقات سرسیلندر

الف : محل بسته شدن شمع در سرسیلندر است و بسته به ساختمان سرسیلندر در سطح جانبی ی فوقانی ان قرار دارد.

ب: در صورت قرار گرفتن سوپاپها در سرسیلندر قطعات تشکیل دهنده مکانیزم سوپاپ‌ها از قبیل اسبکها و گیتهای سوپاپ و سیت سوپاپ و میل سوپاپ (موتورهای میل سوپاپ رو ) فنرها و غیره که همگی در محلهای مخصوص خود در سرسیلندر بسته می‌شود.

ج: کانالها و مجاری اب و روغن

د: محل‌های عبور میل تایپت

ه : مانیفولد‌ها (لوله‌های که سوخت ر به داخل سیلندر وارد کرده و پنجه اگزوز که دود و مواد حاصل از احتراق را از سیلندر خارج می‌کند.

و : محل بستن ترموستات

جنس سرسیلندر

جنس سرسیلندر از الیاژهای اهن (چدن دندانه ریز) یا الیاژهای الومینیوم بدو صورت ریختگی یا تزریقی در داخل قالبهای بخصوص ساخته می‌شود سرسیلندر معمولا یکپارچه و یا اگر طول موتور زیاد و یا سنگین باشد چند تکه ریخته شده و سپس سطوح لازم را تراشیده و صیقل داده و بشکل مورد نظر در می‌اورد.

 

خطا درnt:commentdisplay_block?&all&all&desc
ارسال نظر